Členství

Chci se stát členem


JAKÉ JSOU VÝHODY ČLENSTVÍ VE SPOLKU PRO ZDRAVOU VÝŽIVU 

– možnost podílet se aktivně na vzdělávací a výchovné činnosti pro širokou veřejnost v problematice potravinářství a výživy
– prosazovat osvětovou činnost v oblasti prevence civilizačních chorob prostřednictvím výživy
– spolupráce při pořádání seminářů, exkurzí a konferencí
– pomoc při prosazování transferu vědeckých poznatků v potravinářství do praxe
– společná propagace inovací a nových technologií ve výrobě potravin a výživě
– podílet se na informační činnosti, tvorbě analýz a výzkumů v oblasti plýtvání potravinami
– společné prosazování zájmů členů spolku v agrární, průmyslové, energetické, odpadové, dotační a daňové politice
– rozšíření odborných i obchodních kontaktů
– dotační poradenství
– možnost reklamy na www.potravinyprotebe.cz, Facebooku, v tištěných materiálech a na akcích spolku
– zasílání aktuálních zpráv a novinek, informování o činnosti spolku a o vývoji aktuálně projednávaných otázek

JAK SE STÁT ČLENEM?

Členství ve Spolku pro zdravou výživu je individuální a dobrovolné. Členem našeho spolku se může stát každá fyzická osoba, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, která souhlasí se stanovami spolku. Členem spolku se může stát také právnická osoba.

Pokud se chcete stát členem Spolku pro zdravou výživu, stáhněte si přihlášku zde.

Vyplněnou a podepsanou ji společně se souhlasem se stanovami spolku pošlete:
– na naši adresu (Radiová 1285/7, 102 00 Praha 10)
– naskenovanou na e-mail (info@potravinyprotebe.cz)
– nebo jednoduše vyplňte on-line přihlášku.

ON-LINE PŘIHLÁŠKA

Po obdržení přihlášky Vás budeme kontaktovat o dalším postupu. Po schválení výkonným výborem Spolku pro zdravou výživu a po zaplacení členského příspěvku za běžný rok se stanete plnoprávními členy Spolku pro zdravou výživu.

Členský příspěvek

Výše členského příspěvku na kalendářní rok činí:
– 5 000 Kč pro právnické osoby
– 1 000 Kč pro neziskové organizace či výzkumné ústavy​
– 400 Kč pro fyzické osoby nepodnikající​
– 200 Kč pro studenty a seniory

Zvolte typ přihlášky: