Zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas Spolku pro zdravou výživu, z.s., se sídlem Radiová 1285/7, Praha 10,  102 00, IČ: 22853642, DIČ: CZ22853642(dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • titul, jméno a příjmení
  • datum narození
  • název společnosti
  • adresa
  • e-mail
  • telefon
 2. Zpracování titulu, jména, příjmení, data narození, názvu společnosti, adresy, e-mailu a telefonu je prováděno za účelem zařazení do databáze členů Spolku a pro jejich kontaktování. Dále pro zasílání odpovědí na dotazy zaslané skrz elektronický formulář na webových stránkách potravinyprotebe.cz, zasílání pozvánek na semináře, konference, workshopy nebo pro zasílání informací o novinkách a aktualitách z oblasti zdravé výživy. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti info@potravinyprotebe.cz.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.