V čem je bio med jiný než obyčejný med?

med od včelaře

Nerozpozná to žádný fyzikálně chemický rozbor, nerozlišíme ho senzoricky (ve vůni, chuti, vzhledu). Biomed se od konvenčně produkovaného medu liší podmínkami jeho vzniku. Zajistit
a dodržet podmínky pro bio med není vůbec snadné. Je to med vyprodukovaný v certifikovaném a kontrolovaném ekologickém zemědělství. Jedině pak lze med a včelí produkty označit
uvedenou, zákonem chráněnou značkou BIO.

Včelař prodávající med pod značkou bio, musí svá včelstva chovat v prostředí, kde v okruhu 3 km se zdroje nektaru a pylu skládají převážně z kultur pěstovaných ekologickým způsobem a/nebo divoce rostoucími rostlinami a zajistit dostatečnou vzdálenost od všech nezemědělských zdrojů znečištění, která by mohla vést k zamoření. Musí vyloučit veškeré cizorodé látky, zejména pak některá léčiva. Je zakázáno umělé přikrmování včelstev, na konci období produkce je třeba včelstvům zajistit dostatečné zásoby medu a pylu k jejich přezimování. Umělá výživa včelstev je povolena, pokud je jejich přežití ohroženo extrémními klimatickými podmínkami. Umělá výživa musí sestávat z medu pocházejícího z ekologického zemědělství, přednostně z vlastního hospodářství, nebo z bio cukru. Všechny uvedené požadavky podléhají kontrole státních dozorových orgánů. Med i bez označení BIO může být při dodržení správné chovatelské praxe stejně kvalitní. BIO med však přináší spotřebiteli i další garance dané přísnými podmínkami ekologického zemědělství.

Text převzat z publikace České technologické platformy pro potraviny, kol. autorů (2015): MED, edice Jak poznáte kvalitu?, (ISBN 978-80-87719-29-9)

Zdroj obrázku: Pixabay.com