Zdravá strava je důležitá i ve stáří

stáří, důchodci, stravování prarodičů

Stárnutí je zcela přirozený, fyziologický proces postupného zhoršování většiny tělesných funkcí v čase, ubývání fyzických a psychických sil vedoucí k rostoucímu riziku onemocnění a úmrtí. Se stářím se každý nevyrovnává stejně a má i rozdílnou schopnost vést plnohodnotný život. Snahou by mělo být celý tento proces co nejvíce zpomalit. Ne malou měrou se na délce a kvalitě života podílí životní prostředí, zděděné dispozice ale hlavně náš životní styl a (ne)kvalitní výživa.

Správná výživa je jeden ze základních předpokladů plného využití zdravotního potenciálu i v seniorském věku. Výživa seniorů se dostává do popředí zájmu nejen v běžném životě, ale i ve zdravotnických zařízeních, kde kvalita výživy silně ovlivňuje schopnost uzdravování a rehabilitaci. Bohužel velká část lidí tohoto věku má nevhodné stravovací návyky, které jsou příčinou nadbytečného příjmu cukrů a tuků a nedostatečného příjmu kvalitních bílkovin, vápníku, železa, vitaminů, hrubé vlákniny a tekutin. Změnit stravovací návyky je však velmi obtížné. Situaci zhoršuje i častý nedostatek pohybu.

Pestrá strava jako v mládí

Jistě už jste každý slyšel větu od svých prarodičů: „To víš, já už toho tolik nepotřebuji, mně stačí suchý rohlík a kafe.“ Je tomu ale opravdu tak? Není! Opak je pravdou. Stejně jako v jakémkoli jiném věku platí, že strava musí být pestrá, vyvážená a obsahující všechny potřené živiny v dostatečném množství. Nedostatečná výživa se vždy projeví na zdraví člověka a ve stáří je to mnohem rychlejší. U seniorů se více než s přejídáním setkáváme s podvýživou. Nejčastěji k ní dochází po dlouhodobé nemoci, hospitalizaci, operaci, ale i z důvodů ekonomických nebo sociálních, kdy senior žije sám bez dalších mezilidských kontaktů anebo z důvodu špatného chrupu a problémy s polykáním nebo bolestivosti kloubů ruky při podávání jídla do úst.

Proč senioři nejedí a nepijí

Problémem u seniorů není jen strava jako taková, ale hlavně pitný režim. Pokud mají omezenou hybnost nebo jsou zcela upoutáni na lůžko, stačí velice málo energie přijaté stravou, ale tekutin je potřeba pořád stejné množství jako v mladším věku. U seniorů dochází ke snížení pocitu žízně, a pokud se opakovaně nenutí k pití, velice rychle se mohou dostat do stavu dehydratace. Dalším nejčastějším důvodem (argumentem), proč staří lidé nepijí je, že když pije, musí chodit na záchod a to mu jim činí obtíže, tak raději nepijí. Sledování dostatečného pitného režimu se tedy stává jedním z nejvýznamnějších výživových opatření ve stáří. Ke každodennímu pití se nejlépe hodí stolní voda, ať už balená nebo z vodovodu. Minerální vody mohou být problematické například pro kardiaky (používají se pouze doplňkově).

Autor článku: Ing. Hana Střítecká, Ph.D.

Zdroj obrázku: Pixabay.com