cukr, dezerty, dortíky

Jsou cukry návykovou látkou?

Preference sladké chuti je člověku vrozená a hrála důležitou roli ve vývoji člověka. Sladká chuť signalizovala našim předkům, že je […]

Kolik cukru bychom měli přijímat?

Jak už víte, cukr v potravinách dělíme na přirozeně se vyskytující a cukr přidaný. Lidský organismus neumí rozlišit cukry v potravinách […]

sacharidy

Co to cukry vůbec jsou?

Cukry patří do kategorie sacharidů, jedná se o mono- a disacharidy. Mluvíme-li o cukru, máme většinou na mysli cukr řepný, […]