Které cukry jsou pro naše tělo důležité?

cukr, čokoláda, jahody

Metabolismus sacharidů a cukrů je enzymaticky řízený proces. Disacharidy a oligosacharidy jsou v trávicím systému rozkládány na monosacharidy a ty jsou pak v tenkém střevě absorbovány a přecházejí do krve, která je rozvádí na místo určení. Všechny sacharidy, bez ohledu na zdroj jsou metabolizovány na glukózu a fruktózu. Lidské tělo nerozlišuje mezi přirozeně se vyskytujícími cukry obsaženými v potravinách a přidanými cukry, protože mají stejné chemické a fyzikální vlastnosti a jejich rozklad v trávicím traktu probíhá stejným způsobem.

Sacharidy po rozštěpení například na glukózu jsou pro tělo především zdrojem energie, protože glukóza má v normálních podmínkách zásadní význam pro zajištění optimální funkce mozku, svalů a nervové soustavy. Glukóza je organismem absorbována velmi snadno a je naprosto nezbytná jako významný zdroj energie pro mozek. Mozek denně spotřebuje asi 130 gramů glukózy.

Fruktóza je v těle metabolizována odlišným způsobem než glukóza. Nadměrná konzumace může vést ke zvýšenému ukládání tuků a změnám hladiny krevních lipidů. Konzumace potravin obsahujících fruktózu však vede k menšímu nárůstu hladiny glukózy v krvi ve srovnání s potravinami obsahujícími sacharózu nebo glukózu. Z tohoto důvodu bylo schváleno v tomto znění i zdravotní tvrzení, které lze použít v potravinách nebo nápojích, v nichž je cukr glukóza nebo sacharóza nahrazen fruktózou tak, aby snížení obsahu glukózy nebo sacharózy v těchto potravinách nebo nápojích bylo alespoň 30 %.

Přestože jsou cukry důležitou složkou potravin a mají své výživové účinky, řada spotřebitelů může vnímat potraviny, které je neobsahují, jako hodnotnější. Pro snadnější orientaci byla schválena výživová tvrzení týkající se přítomnosti cukrů, a to „s nízkým obsahem cukrů“, „bez cukrů“ a „bez přídavku cukrů“.

Tvrzení, že se jedná o potravinu s nízkým obsahem cukrů, a jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, neobsahuje-li potravina více než 5 gramů cukrů na 100 gramů v případě potravin pevné konzistence nebo 2,5 gramů na 100 mililitrů v případě tekutin.

Tvrzení, že se jedná o potravinu bez cukrů, a jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, neobsahuje-li potravina více než 0,5 gramů cukrů na 100 gramů nebo 100 mililitrů.

Tvrzení, že do potraviny nebyly přidány cukry, a jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, pokud nebyly do potraviny přidány žádné monosacharidy ani disacharidy ani žádná jiná potravina používaná pro své sladivé vlastnosti. Pokud se cukry v potravině vyskytují přirozeně, mělo by být na etiketě rovněž uvedeno: „obsahuje přirozeně se vyskytující cukry“.

Text převzat z publikace České technologické platformy pro potraviny: Sladká fakta o cukrech a sladidlech aneb čím si osladit život (2017), ISBN 978-80-88019-17-6

Zdroj foto: Pexels.com