Obezita jako onemocnění ze stresu

Co s námi dělá stres?

Asi všichni dobře víme, že při stresové zátěži se náš organizmus připravuje k záchraně. Jedná se tedy o automatickou reakci na předpokládané nebo prožívané nebezpečí. Naše tělo mobilizuje energii, a tak dochází k nabuzení organizmu. Trvá-li však působení stresorů dlouho, organizmus se vyčerpává. Klesá nám imunita, a tím pádem je náš organismus náchylnější k funkčním a jiným poškozením. Takto vzniklé choroby označujeme jako psychosomatická onemocnění.

Stres, který způsobuje v organizmu psychickou nerovnováhu, můžeme označit jako emoční stres. Jedná se o nevyjádřené emoce (pocity napětí), které v organizmu zpravidla působí dlouhodobě (chronicky). Mnoha lidem se stává, že emoce potlačují. Potlačujeme-li je chronicky a nevědomě často v důsledku výchovy, kdy jsme jako malé děti mohly být odrazované (nebo i trestané) za projevování negativních emocí (vztek, strach aj.), naučili jsme se postupně stres potlačovat nebo skrývat.  To ale v žádném případě neznamená, že tato emoce přestala existovat!
Když si představíte každou emoci, ať už pozitivní nebo negativní jako určité množství energie, které se zvětšuje jako pára pod pokličkou, co může následovat? Nahromaděný emoční stres musí někudy ven. Když nevyjádříme své emoce asertivně, jelikož si je ani neuvědomujeme, vyjádří je za nás tělesné příznaky. Běžně ve formě občasných bolestí hlavy, trávicích potíží, srdečně-cévních onemocněních atd. Mezi psychosomatická onemocnění se mimo jiné řadí i poruchy příjmu potravy a obezita.

Jak jsme si výše vysvětlili, stres se u disponovaných jedinců může manifestovat v přejídání. Velice jednoduše řečeno, místo toho abyste svobodně a asertivně sdělila muži, že s ním nesouhlasíte, automaticky sáhnete po nějaké potravině, která vás uklidní. Pravděpodobně si ani neuvědomíte, co cítíte, co potřebujete takto uklidňovat. Velmi často se lidé uchylují k pojídání a uklidnění se potravinami právě z důvodu stresu, nervozity, samoty, nedocenění, špatné nálady apod.

Právě tyto nevhodné způsoby chování řeší kognitivně behaviorální psychoterapie, kterou využívá STOB ve všech svých kurzech, brožurkách a přístupech k léčbě obezity. Díky této metodě se člověk učí rozeznávat své emoce tak, že si je začne uvědomovat a kontrolovat. Tím se stáváme vědomě odpovědní za své chování a jednání a lépe se nám pak daří ovládat jindy nezvladatelné situace.

Autor článku: STOB s.r.o.

Zdroj foto: Pixabay.com, Pexels.com