Konference Současné trendy ve speciální výživě 2019

konference v Praze v Národním zemědělském muzeu

Ve čtvrtek 24. října proběhla ve velkém sále Národního zemědělského muzea v Praze na Letné odborná konference s názvem Současné trendy ve speciální výživě.  2. ročník pořádal Spolek pro zdravou výživu, z.s., odborným garantem akce byl Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. (VÚPP). Na akci vystoupili přední odborníci z řad lékařů, výzkumných pracovníků a spolupracujících odborníků. Konference se zaměřila na témata související se speciální výživou např. při potravinových alergiích, intoleranci na laktózu, při bezlepkové dietě a dalších. Nad konferencí převzali záštitu ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. a radní pro hl. m. Prahu Mgr. Milena Johnová.

Konference se zúčastnilo 102 zájemců zejména nutričních terapeutů, lékařů, zástupců potravinářských firem, pacientských organizací a státní správy, studentů, maminek a dalších. Setkání s odborníky si všichni velmi chválili, přednášky byly odborné, ale přesto srozumitelné a každý si našel to svoje téma. Po každé přednášce následovala řízená diskuze, kterou vedla zkušená moderátorka Zuzana Hodková, zájemci kladli dotazy pomocí mobilní aplikace.  Chtěli znát odpovědi na nejrůznější otázky např.: jak se pozná zdravá školní jídelna, jak přimět zařízení pro dětské stravování, aby vařila pestrou a zdravou stravu bez dochucovadel, zda musí školní jídelna zajistit obědy i pro děti se speciální dietou, jaký je nárůst alergií v ČR a ve světě, o jaké alergie se především jedná a proč se tak děje. Účastníci konference se také zajímaly o názory odborníků na vhodnost konzumace kravského mléka pro děti i pro dospělé, nahrazování mléka rostlinnými nápoji, zda se mají bát cukrů v potravinách, jaké jsou novinky v oblasti bezlepkové diety, pekárenských bezlepkových výrobků a léku na celiakii.

Partnery konference byly společnost PROTEINER TRADING, která představila pestrou nabídku jídel se Šmakounem, pivovar Ferdinand s ochutnávkou točeného bezlepkového piva Ferdinand, jak v alkoholické, tak nealkoholické verzi, SENSE COCO, s prezentací kokosových jogurtů a dalších výrobků z kokosu v BIO kvalitě. Společnost UGO trade s.r.o. zajistila osvěžení a doplnění vitamínů díky čerstvým šťávám UGO a Bezlepková pekárna Liška nabídla bezlepkové sladké i slané pečivo. Společnost STOB (Stop Obezitě) zájemcům měřila složení těla na bioimpedanční váze a poradila, jak správně sestavit jídelníček a zdravě hubnout. Mladá fronta nabídla ke koupi odborné publikace na téma potravinové alergie a intolerance. Catering připravila společnost Bohemia Party Servis.

Konferenci moderovala Zuzana Hodková. Účastníky konference přivítal a představil Spolek pro zdravou výživu jeho předseda ing. Jiří Trnka. Následovalo úvodní slovo za odborného garanta projektu Výzkumný ústav potravinářský Praha, kterého se zhostil ing. Aleš Landfeld, náměstek pro vědu a výzkum. „Konferenci jsme se rozhodli podpořit na základě velmi pozitivních ohlasů na loňskou akci, která byla součástí oslav 60. výročí založení Výzkumného ústavu potravinářského Praha a byla inspirována rozsáhlou studií pro Ministerstvo zemědělství, která se věnovala tématu potraviny pro skupiny obyvatel se zvláštními požadavky na výživu a byla dokončena na konci roku 2017.“ Studii je možné získat zdarma na stránkách www.vupp.cz. „V letošním roce jsme přistoupili v rámci organizace akce na jiný model. Spolupracujeme nyní s neziskovou organizací Spolek pro zdravou výživu a jejich projektem Potraviny pro tebe,“ informuje ing. Landfeld

V rámci programu vystoupila Mgr. Alexandra Košťálová ze Státního zdravotnického ústavu s tématem Alergeny ve školkách a školní jídelně, MUDr. Eliška Kopelentová z pražské fakultní nemocnice Motol s přednáškou Mléko – intolerance laktózy a alergie, prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. z VŠCHT s tématem Mohou rostlinné nápoje nahradit mléko? a dopolední program uzavřela RNDr. Bc. Zuzana Šmídová, Ph. D. z VÚPP s přednáškou Cukry v potravinách – máme se jich bát?

Odpolední program zahájila MUDr. Ivana Šetinová ze spol. Immunia spol. s r.o.  s přednáškou Potravinové alergie a intolerance, poté pokračovala As. MUDr. Iva Hoffmanová, Ph. D. ze 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy s tématem Celiakie a bezlepková dieta a celodenní program zakončily RNDr. Bc. Zuzana Šmídová, Ph. D. a Ing. Jana Rysová z Výzkumného ústavu potravinářského Praha, v.v.i. s informacemi na téma Praktické aspekty bezlepkové výživy.

V rámci doprovodného programu bylo možné zakoupit i aktuální speciální monografii As. MUDr. Ivy Hoffmanové, Ph. D. s názvem Celiakie. Kniha vyšla v letošním roce v nakladatelství Mladá fronta.

Všichni účastníci obdrželi na závěr certifikáty s potvrzením o účasti. Abstrakty přednášek a vybrané přednášky budou k dispozici na www. potravinyprotebe.cz a na www.vupp.cz.