Současné trendy ve speciální výživě – 2. ročník oblíbené akce

Ve čtvrtek 24. října proběhne ve velkém sále Národního zemědělského muzea v Praze na Letné odborná konference s názvem Současné trendy ve speciální výživě.  2. ročník pořádá Spolek pro zdravou výživu, odborným garantem akce je Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. (VÚPP). Na akci vystoupí přední odborníci z řad lékařů, výzkumných pracovníků a spolupracujících odborníků. Konference se zaměřuje na témata související se speciální výživou např. při potravinových alergiích, intoleranci na laktózu, při bezlepkové dietě a dalších. Nad konferencí převzali záštitu ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. a radní pro hl. m. Prahu Mgr. Milena Johnová.

Partnery konference jsou společnost PROTEINER TRADING, která představí pestrou nabídku jídel se Šmakounem, pivovar Ferdinand s ochutnávkou točeného bezlepkového piva Ferdinand, jak v alkoholické, tak nealkoholické verzi, SENSE COCO, s prezentací kokosových jogurtů a dalších výrobků z kokosu v BIO kvalitě. Společnost UGO trade s.r.o. zajistí osvěžení a doplnění vitamínů díky čerstvým šťávám UGO a Bezlepková pekárna Liška nabídne bezlepkové sladké i slané pečivo Společnost STOB (Stop Obezitě) zájemcům změří složení těla na bioimpedanční váze a poradí, jak správně sestavit jídelníček a zdravě hubnout.

Konferenci moderuje Zuzana Hodková. Spolek pro zdravou výživu představí jeho předseda ing. Jiří Trnka, odborného garanta projektu náměstek pro vědu a výzkum VÚPP ing. Aleš Landfeld: „Konferenci jsme se rozhodli podpořit na základě velmi pozitivních ohlasů na loňskou akci, která byla součástí oslav 60. výročí založení Výzkumného ústavu potravinářského Praha a byla inspirována rozsáhlou studií pro Ministerstvo zemědělství, která se věnovala tématu potraviny pro skupiny obyvatel se zvláštními požadavky na výživu a byla dokončena na konci roku 2017.“ Studii je možné získat zdarma na stránkách www.vupp.cz. „V letošním roce jsme přistoupili v rámci organizace akce na jiný model. Spolupracujeme nyní s neziskovou organizací Spolek pro zdravou výživu a jejich projektem Potraviny pro tebe,“ informuje ing. Landfeld. „Zda se spolupráce osvědčila, můžete zjistit již tento čtvrtek v Národním zemědělském muzeu v Praze,“ doplňuje předseda spolku ing. Trnka a zároveň dodává: „akce je již více jak měsíc beznadějně naplněna, nyní oslovujeme pouze minimum náhradníků.“ Vstup na akci je zdarma po předchozí registraci.

V rámci programu vystoupí Mgr. Alexandra Košťálová ze Státního zdravotnického ústavu s tématem Alergeny ve školkách a školní jídelně, MUDr. Eliška Kopelentová z pražské fakultní nemocnice Motol s přednáškou Mléko – intolerance laktózy a alergie, prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. z VŠCHT s tématem Mohou rostlinné nápoje nahradit mléko? a dopolední program uzavře RNDr. Bc. Zuzana Šmídová, Ph. D. z VÚPP s přednáškou Cukry v potravinách – máme se jich bát?

Odpolední program zahájí MUDr. Ivana Šetinová ze spol. Immunia s.r.o. Praha s přednáškou Potravinové alergie a intolerance, pokračovat bude As. MUDr. Iva Hoffmanová, Ph. D. ze 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy s tématem Celiakie a bezlepková dieta a celodenní program zakončí RNDr. Bc. Zuzana Šmídová, Ph. D. a Ing. Jana Rysová z Výzkumného ústavu potravinářského Praha, v.v.i. s informacemi na téma Praktické aspekty bezlepkové výživy.

V rámci doprovodného programu bude možné zakoupit i aktuální speciální monografii As. MUDr. Ivy Hoffmanové, Ph. D. s názvem Celiakie. Kniha vyšla v letošním roce v nakladatelství Mladá fronta.

Všichni účastníci obdrží na závěr certifikáty s potvrzením o účasti. Program a abstrakty přednášek jsou k dispozici na www. potravinyprotebe.cz a na www.vupp.cz. Prezentace jednotlivých přednášejících budou po skončení k dispozici taktéž zde, pokud to jednotliví přednášející dovolí.

Spolek pro zdravou výživu, z.s. byl založen v roce 2014. Vznikl za účelem vybudovat komunikační a přehledný kanál směrem k laické i odborné veřejnosti, který bude pravdivě a srozumitelně informovat o trendech v oblasti zdravé výživy, bezpečnosti potravin, výsledcích vědy a výzkumu z oblasti potravin a rovněž také vyvracet nepravdy o potravinách a trendech ve výživě. V roce 2017 díky dotaci Ministerstva zemědělství spolek spustil projekt Potraviny pro tebe a webové stránky www.potravinyprotebe.cz. Odborným garantem projektu se stal Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. Spolek se v posledních letech věnoval publikování článků na webu a na sociálních sítích, tvorbě informačních materiálů, pořádání a účasti na promo akcích o zdravé výživě a v letošním roce přípravě odborné konference Současné trendy ve speciální výživě.

——————————————————————————————————————————————————-

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. je svou činností orientován především na zlepšení úrovně stravování naší populace a na ozdravění nabídky potravin na našem trhu. Je zaměřen na zdokonalování postupů při zpracování potravin od začátku výroby až po jejich konečnou přípravu, na vývoj speciálních potravin pro skupiny obyvatel s mimořádnými zdravotními potravními nároky, na vyhledávání a vývoj souvisejících kontrolních a hodnotitelských metod, analytiku včetně provádění specifických rozborů. Aktivita ústavu sestává v posledních letech z činnosti hlavní – řešení výzkumných projektů a úkolů a z činnosti hospodářské, spočívající v plnění zakázek, provádění služeb, poradenské a konzultační činnosti.

——————————————————————————————————————————————————-

Iva Hoffmanová / Celiakie. Kniha určená pro širokou lékařskou veřejnost si klade za cíl podat ucelený a současný pohled na celiakii jako na systémovou autoimunitní chorobu.Historické a epidemiologické souvislosti této nemoci představuje kniha jako velmi časté a mnohdy opomíjené. Důraz je kladen na neobyčejně pestré klinické projevy, které zasahují téměř do všech oborů medicíny, na osvětlení patogeneze a moderního přístupu k diagnostice a léčbě. Nová publikace pojednává o důležitých aspektech bezlepkové diety a bezlepkových potravin, o psychosociální podpoře a klinickém sledování jedinců s celiakií. Diskutován je rovněž zdravotní význam obilovin v širším kontextu a problematika tzv. neceliakální glutenové (resp. pšeničné) senzitivity. Publikace na obdobné téma určená pro lékaře v českém písemnictví dosud chybí. Zdroj: https://www.kosmas.cz/knihy/262627/celiakie/

 

Kontakt pro média:

Mgr. Hana Vondráčková

hana.vondrackova@foodforyou.cz

tel.: 778 446 845

www.potravinyprotebe.cz

Program konference 24.10.2019