Aktualizovaná databáze bezlepkových potravin

Společně se zvyšujícím se zájmem veřejnosti o zdravý životní styl rapidně stoupá také poptávka po bezlepkových potravinách. Objevují se noví výrobci bezlepkových potravin a dováží se nové druhy specifických výrobků. Bezlepkové potraviny v současnosti vyhledávají i lidé, kteří netrpí žádnou z forem alergie na lepek či celiakií. Výzkumný ústav potravinářský Praha, který se dlouhodobě specializuje na bezlepkovou problematiku, proto připravili ve spolupráci s Potravinářskou komorou novou verzi databáze bezlepkových potravin. Ta původní byla založena již v roce 2009. Přesto, že shromažďovala záznamy o bezlepkových potravinách zejména v rámci vlastního testování na půdě VÚPP, za dobu svého fungování si získala řadu příznivců z řad veřejnosti.

Databáze obsahuje pouze výrobky deklarované jako bezlepkové, přirozeně bezlepkové i běžné potraviny vhodné pro bezlepkovou dietu. Má sloužit pacientům s celiakií, rodičům dětí s celiakií, dietním sestrám, lékařům i dalším zájemcům. Všechny v ní uvedené potraviny mají platný protokol o stanovení lepku.

V současné době se provádí posuzování potravin podle Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) Č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům a Prováděcí nařízení komise (EU) č. 828/2014 ze dne 30. července 2014 o požadavcích na poskytování informací o nepřítomnosti či sníženém obsahu lepku v potravinách spotřebitelům. Platná legislativa rozlišuje dvě skupiny potravin. Potraviny „s velmi nízkým obsahem lepku“ – potravina nesmí obsahovat více než 100 mg lepku/kg a potraviny „bez lepku“ – potravina nesmí obsahovat více než 20 mg lepku/kg ve stavu, v němž je prodávána konečnému spotřebiteli. Do databáze bude Výzkumný ústav potravinářský Praha zařazovat potraviny splňující podmínky kategorie „ bez lepku“.

Databázi najdete na www.potravinybezlepku.cz

Zdroj: Výzkumný ústav potravinářský Praha, Mgr. Helena Kavanová

Zdroj foto: Pixabay.com